Monika Żołnierzak

Dyrektor ds. B2B, Ambasador firmy Vinojet, Manager Atelier Szampana
Brief info

monika.zolnierzak@dom-szampana.pl
+48 602 611 440